Privatumo politika ir Paslaugų teikimo taisyklės

PRIVATUMO POLITIKA


2022-04-01

1. Ką reiškia ši Privatumo politika?
Ši privatumo politika (toliau - Privatumo politika) apibrėžia pagrindines asmens duomenų tvarkymo taisykles ir sąlygas, kurių privalo laikytis visi interneto svetainių www.tiketa.ltwww.pramogaukit.ltwww.teatrai.ltlipdukai.tiketa.ltdizainas.tiketa.ltwww.tiketa.lt/tiketaplius (toliau - Interneto svetainė) lankytojai, mobiliosios programėlės TIKETA, kurią galima atsisiųsti iš „Apple App Store“ ir „Google Play“ (toliau - Programėlė) naudotojai, uždarosios akcinės bendrovės „NACIONALINIS BILIETŲ PLATINTOJAS“ (toliau - TIKETA) paslaugų gavėjai, asmenys atlikę aktyvius veiksmus TIKETA socialinės žiniasklaidos paskyrose, asmenys sutikę gauti TIKETA rinkodaros medžiagą, kandidatai dalyvaujantys TIKETA atrankose į darbo vietas, asmenys, dalyvaujantys TIKETA organizuojamose akcijose, filmavimuose (toliau – Klientai).
Laikoma, kad Klientas susipažįsta ir išreiškia savo sutikimą laikytis Privatumo politikos, kai jis apsilanko, Interneto svetainėje, parsisiunčia Programėlę, įsigyja paslaugą, apsilanko TIKETA socialinių tinklų paskyrose, sutinka gauti TIKETA tiesioginės rinkodaros parnešimus, kreipiasi dėl darbo vietos į TIKETĄ, apsilanko renginiuose, kurių bilietus platina TIKETA, sutinka dalyvauti TIKETA akcijose, filmavimuose.
Klientas, nesutinkantis su kuria nors Privatumo politikos nuostata, paranda teisę lankytis Interneto svetainėje, naudotis Programėle, naudotis bet kuria iš TIKETA teikiamų paslaugų, kreiptis dėl darbo vietos į TIKETĄ, atlikti aktyvius veiksmus TIKETA socialinių tinklų paskyrose, dalyvauti TIKETA akcijose, filmavimuose.

2. Apie TIKETA
Uždaroji akcinė bendrovė „Nacionalinis bilietų platintojas“ valdo prekės ženklą TIKETA, juridinio asmens kodas 302598528, buveinė adresu Bokšto g. 10-12, Vilnius, LT-01126, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugojami LR Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale. Kontaktai asmens duomenų klausimais: elektroninis paštas vartotojai@tiketa.lt; tel. Nr. +370 618 07 405. Asmens duomenų pareigūnas: Mart Eensalu (kontaktai: mart@piletilevi.ee).
Kas yra asmens duomenys?
Asmens duomenys yra bet kokia TIKETA apie Klientą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Kliento asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.
Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Kliento vardą, pavardę, adresą, IP adresą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, gimimo datą, kurią apie Klientus TIKETA renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame Kliento sutikime ar susitarime su TIKETA nurodytų tikslų.
Šie duomenys taip pat apima viešoje erdvėje esančią Klientų asmeninę informaciją, su kuria TIKETA susipažįsta Klientui susisiekus su TIKETA socialinės žiniasklaidos priemonėmis ar atlikus aktyvius veiksmus TIKETA socialinės žiniasklaidos priemonių paskyrose.

3. Kaip TIKETA renka bei naudoja Klientų asmens duomenis
TIKETA yra reikalingi Klientų asmens duomenys, kurie gali būti renkami toliau aprašomais būdais. Privatumo politikoje nurodome, ko galima tikėtis, kai TIKETA renka asmens duomenis apie:

 • asmenis, kurie naudojasi TIKETA paslaugomis ar įsigyja TIKETA platinamų prekių/paslaugų;
 • „Tiketa“ klubo narius;
 • asmenis, kurie sutinka gauti TIKETA rinkodaros medžiagą;
 • su TIKETA susisiekusius asmenis;
 • Interneto svetainės lankytojus;
 • asmenis, kurie naudojasi Programėle;
 • socialinės žiniasklaidos priemonių naudotojus, kurie bet kokiu būdu kreipiasi į TIKETA per TIKETA paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse ar aktyviais veiksmais jose dalyvauja;
 • asmenis, kuriuos kitas asmuo (TIKETA klientas) nurodo kaip naudos gavėjus („dalinimosi bilietu“ paslaugos atveju). (Tuo atveju, jei pateikiate mums ne savo, o kito žmogaus asmens duomenis (nurodote kitą asmenį naudos gavėju), prašome Jūsų jį informuoti apie duomenų pateikimą ir galimybę susipažinti su šia Privatumo politika ir jos turiniu);
 • asmenys, kurie dalyvauja renginiuose, kurių bilietus platina TIKETA;
 • kandidatus į darbo vietą;
 • asmenis, kurie dalyvauja TIKETA akcijose, filmavimuose.4. Asmens duomenys, tvarkomi teikiant paslaugas

Duomenų tvarkymo tikslas

Tvarkomi asmens duomenys

Duomenų tvarkymo terminas

Duomenų tvarkymo pagrindas

Prekių ar paslaugų teikimas, sutarties sudarymas ir vykdymas

Asmens vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), telefono numeris, atsiskaitymo duomenys (banko sąskaitos numeris ir pan.), PVM sąskaitos faktūros rekvizitai, informacija apie įvykdytus, atmestus ar nepavykusius mokėjimus, kortelės, pagal kurią gali būti suteikta nuolaida, rūšis ir numeris, duomenys, patvirtinantys teisę dalyvauti reklaminėse akcijose, reklaminių akcijų sąlygų išpildymą patvirtinantys dokumentai, darbovietė (jeigu pageidaujate, kad būtų išrašyta sąskaita – faktūra darbovietės vardu).

10 metų po sutarties sudarymo sutarties sudarymo faktą patvirtinantys duomenys ir su sutarties sudarymu susijusi informacija bei apskaitos dokumentai
3 metai kita informacija

Sutarties sudarymas ir vykdymas

Finansinių ataskaitų ir deklaracijų LR Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) pateikimo tikslu, kai VMI nurodyti asmens duomenys (asmens kodas) turi būti privalomai renkami, kad Tiketa galėtų tinkamai įvykdyti savo prievoles pagal LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą (GPMĮ) (užpildyti reikalaujamus dokumentus).

Asmens kodas

10 metų nuo duomenų surinkimo dienos

Teisinė prievolė

Paslaugų teikimas, naudojantis Programėle

Įrenginio profilio duomenys (įrenginio ID, skirtą „Notification push‘ams“)

3 metai

Sutarties sudarymas ir vykdymas

Vartotojų aptarnavimas, registravimas ir identifikacija

Elektroninio pašto adresas, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), vardas, pavardė, telefono numeris.

3 metai nuo paskutinio prisijungimo dienos.

Sutarties sudarymas ir vykdymas

Vartotojų aptarnavimas, suasmenintų funkcijų teikimas, paslaugų kokybės gerinimas

Paskyros sukūrimo data bei prisijungimų istorija, Bilietų pirkimo ir panaudojimo istorija, sąsajos su socialiniais tinklais, sąsajos su lojalumo klubais, sąsajos su įmonėmis (tuo atveju, jeigu vartotojas yra jas nurodęs), vartotojo žaidimo Programėlėje istorija, vartotojo sutikimo su Privatumo politika istorija.

3 metai nuo paskutinio prisijungimo dienos.

Sutarties sudarymas ir vykdymas

Tiesioginė rinkodara

Elektroninio pašto adresas

3 metai nuo sutikimo gavimo (kai duomenų tvarkymo pagrindas - sutikimas) arba nuo sutartinių santykių pasibaigimo (kai duomenų tvarkymo pagrindas – teisėtas interesas)

Sutikimas; teisėtas interesas (LR Elektroninių ryšių įstatymo 69 str. 2 d.)

„Dalinimosi bilietu“ paslauga

Elektroninio pašto adresas

Tik bilieto persiuntimo (nurodytu naudos gavėjo elektroninio pašto adresu) momentu

Teisėtas interesas įvykdyti sutartį trečiojo asmens naudai5. Tiesioginė rinkodara
Tiesioginė rinkodara vykdoma tik asmenų, kurie yra sulaukę 14 metų amžiaus atžvilgiu.
Asmenims, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis ir išreiškę norą gauti informaciją apie TIKETA siūlomas prekes ir (ar) paslaugas, elektroninio ryšio priemonėmis (elektroniniu paštu, SMS žinutėmis, kt.) siųsime pasiūlymus dėl TIKETA paslaugų teikimo ar prekių pardavimo, naujienlaiškius ir kitą reklaminę medžiagą, teirausimės nuomonės apie suteiktas paslaugas, pranešime TIKETA naujienas, paslaugų teikimo tvarką. Jums taip pat bus siunčiama TIKETA valdomų portalų www.pramogaukit.ltwww.teatrai.ltlipdukai.tiketa.ltdizainas.tiketa.ltwww.tiketa.lt/tiketapliusir kt. TIKETA valdomų portalų naujienos.
Tiesioginės rinkodaros tikslu TIKETA tvarkys tokius Jūsų asmens duomenis: elektroninio pašto adresą (privalomi duomenys, be kurių negalėsime Jums siųsti tiesioginės rinkodaros parnešimų).
Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus naudojami 3 metus po sutikimo gavimo arba kol atšauksite sutikimą.
Jei esate mūsų aktyvus Klientas ir nepareiškėte prieštaravimo dėl TIKETA tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo, mes Jums siųsime pranešimus dėl prekių ar paslaugų, kurios yra panašios į Jums teikiamas paslaugas ar perkamas prekes. Šiuo atveju Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus naudojami 3 metus po prekės ar paslaugos įsigijimo arba kol atsisakysite tokio tvarkymo.
Jūs turite teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdami su mumis elektroniniu paštu vartotojai@tiketa.lt.
Jūsų elektroninio pašto adresas yra teikiami socialinės žiniasklaidos tinklui „Instagram“, „Facebook“, ir kitoms „Facebook“ valdomoms platformoms, kad Jums būtų rodoma TIKETA reklama.
Mūsų reklaminę informaciją galite gauti/matyti ir tam tikrose telefono programėlėse (Programėlėje, Viber ir kt.), taip pat, matyti mūsų reklamą Google tinkle ir kitose platformose, kurias jūs patys susiejate su savo telefono numeriu ar elektroniniu paštu.

6. Susisiekite su mumis
Interneto svetainėje pateikta keletas būdų, kaip galite susisiekti su TIKETA. Visus pranešimus priimame, peržiūrime ir atsakymus pateikiame patys. Jei su mumis susisieksite elektroniniu paštu, mes tvarkysime tokius Jūsų duomenis: Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą bei susirašinėjimo tekstą.
Tokie duomenys bus tvarkomi siekiant pasirengti sutarties vykdymui ar atsakyti į Jums rūpimus klausimus. Jei nepateiksite savo kontaktinių duomenų, su Jumis nebus įmanoma susisiekti.
Atkreipkite dėmesį, kad gali būti naudojama elektroninių laiškų stebėjimo ar blokavimo programinė įranga ir Jūs privalote užtikrinti, kad Jūsų siunčiamuose laiškuose nebūtų neteisėto turinio.
Susirašinėjimas saugomas 1 metus nuo žinutės gavimo, išskyrus informaciją, kurios saugojimui Privatumo politikoje ar teisės aktuose nustatyti kiti terminai.
Jei su mumis susisiekiate telefonu, Jums sutikus, pokalbis gali būti įrašomas. Nesutikus, prašome Jūsų naudotis kitomis komunikavimo priemonėmis. Pokalbių įrašai gali būti daromi siekiant užtikrinti kokybišką asmenų konsultavimą bei objektyvų skundų išnagrinėjimą. Įrašant pokalbį, išsaugomi tokie Jūsų duomenys: telefono numeris iš kurio skambinate, telefoninio pokalbio įrašas. Tokia informacija saugoma 30 dienų, po to sunaikinama.
Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais ir pranešimams peržiūrėti bei komunikacijos srautams administruoti ir valdyti. Įsipareigojame be aiškaus Jūsų sutikimo nenaudoti Jūsų asmens duomenų jokiuose leidiniuose taip, kad būtų įmanoma nustatyti Jūsų asmens tapatybę.
Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, elektroniniu paštu arba telefonu. Pasikeitus Jūsų asmens duomenimis, prašome nedelsiant pranešti mums.

7. Interneto svetainių lankytojai
Registruotis ir susikurti paskyrą Interneto svetainėje gali asmenys, kurie yra sulaukę 14 metų. Visa informacija, kurią TIKETA pateikiate tapdami registruotais Klientais, bus laikoma ir saugoma Kliento sutikimu, vadovaujantis Privatumo politikos sąlygomis.
Jei, mūsų pagrįsta nuomone, Jūs pažeidėte bet kurią mūsų Privatumo politikos nuostatų, mes turime teisę bet kada užblokuoti Kliento paskyrą. Jei žinote ar įtariate, kad pašalinis asmuo sužinojo Jūsų registracijos vardą (elektroninio pašto adresą) ir (ar) slaptažodį, privalote kuo greičiau mums apie tai pranešti elektroniniu paštu: vartotojai@tiketa.lt.

7.1. Slapukai
Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę Interneto svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti Interneto svetainę.
Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis.
Mes naudojame toliau apibūdintus slapukus, kurių detalų sąrašą rasite žemiau esančioje lentelėje:
(a) Absoliučiai būtini slapukai.
Šie slapukai yra būtini tam, kad Interneto svetainė galėtų veikti. Tokiais slapukais tvarkomų duomenų pagrindas yra tinkamas sutarties vykdymas Klientui lankantis Interneto svetainėje, o TIKETA užtikrinant apsilankymo kokybę bei saugumą. Tai gali būti slapukai, kurie, pavyzdžiui, leidžia Klientui prisijungti ir patekti į apsaugotas Interneto svetainės zonas, naudotis pirkinių krepšelio funkcija arba kt. paslaugomis.
(b) Analitiniai ir (arba) veiksmingumo slapukai.
Šie slapukai leidžia TIKETA atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po Interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda TIKETA pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Klientų sutikimas.
(c) Funkciniai slapukai.
Šie slapukai yra naudojami Klientams atpažinti, kai jie grįžta į Interneto svetainę. Tai leidžia TIKETA pateikti pagal Klientų poreikius pritaikytą turinį, įsiminti Klientams aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Klientų sutikimas.

Keisti slapukų nustatymus

Slapukai, naudojami tinklapyje www.tiketa.lt

Slapukas

Slapuko pavadinimas

Duomenų tvarkymo tikslas

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Naudojami duomenys

tiketa.lt slapukas

ASP.NET_SessionId

Vartotojo sesijos ID

Įeinant į puslapį

Iki to momento, kol uždaroma naršyklė arba 20 minučių nenaršant puslapio

Atsitiktinai sugeneruotas skaičius

tiketa.lt slapukas

tiketaPrivacyPolicy

Leidžia identifikuoti ar vartotojas sutinka su privatumo politika ir renkamais slapukais

Paspaudus sutinku su privatumo taisyklėmis

365 dienos

{0,1}

tiketa.lt slapukas

TiketaLandingPage{xxx}
xxx - skaičius

Leidžia identifikuoti, ar vartotojas matė startinį reklamos langą tiketoje, kad nerodytume pakartotinai.

Uždarius landing puslapį

1 diena

{0,1}

Slapukai, naudojami tinklapyje www.pramogaukit.lt ir www.teatrai.lt

Slapuko pavadinimas

Duomenų tvarkymo tikslas

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Naudojami duomenys

PHPSESSID

Vartotojo sesijos ID

Įeinant į puslapį

Iki to momento, kol uždaroma naršyklė arba 20 minučių nenaršant puslapio

Atsitiktinai sugeneruotas skaičius

ASP.NET_SessionId

Vartotojo sesijos ID

Įeinant į puslapį

Iki to momento, kol uždaroma naršyklė arba 20 minučių nenaršant puslapio

Atsitiktinai sugeneruotas skaičius

tiketaPrivacyPolicy

Leidžia identifikuoti ar vartotojas sutinka su privatumo politika ir renkamais slapukais

Paspaudus sutinku su privatumo taisyklėmis

365 dienos

{0,1}

TiketaLandingPage{xxx}
xxx - skaičius

Leidžia identifikuoti, ar varotojas matė startinį reklamo langą tiketoje, kad nerodytume pakartotinai.

Uždarius landing puslapį

1 diena

{0,1}

Aukščiau nurodyti Slapukai skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu.

Antroji Slapukų rūšis – skirta rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), pateikti Pirkėjų interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją. Bendrovė nenaudoja šios rūšies slapukų, tačiau atkreipia Pirkėjų dėmesį, kad kai kurie Bendrovės partneriai gali naudoti šios rūšies slapukus, todėl Pirkėjas, įtardamas, kad be jo sutikimo šios rūšies slapukai yra naudojami, turėtų kreiptis į konkretų Bendrovės partnerį.

Slapukai, naudojami tinklapyje www.tiketa.lt

Įrankis

Slapuko aprašymas

Daugiau informacijos

va.tawk.to

Tawk. to slapukas, naudojamas pokalbių realiu laiku funkcionalumui.

https://www.tawk.to/privacy-policy/

www.facebook.com

Facebook.com slapukai naudojami vartotojo registracijos ir prisijungimo funkcionalumams.

https://www.facebook.com/policies/cookies/

Google Analytics

Naudojama informacija apie lankytojų elgesį svetainėje, marketingo kampanijų efektyvumą bei lankytojų techniniai įrenginių duomenys.
Rezultatas statistinis, neįdentifikuojantis asmeninių lankytojų detalių.

https://policies.google.com/technologies/cookies

accounts.google.com

Slapukai naudojami vartotojo registracijos ir prisijungimo, naudojantis Google paskyra, funkcionalumams.

https://policies.google.com/technologies/cookies

vars.hotjar.com

Naudojama informacija apie lankytojų elgesį svetainėje, marketingo kampanijų efektyvumą bei lankytojų techniniai įrenginių duomenys.
Rezultatas statistinis, neįdentifikuojantis asmeninių lankytojų detalių.

https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information

staticxx.facebook.com

Slapukas skirtas užtikrinti sklandų integruotų facebook paslaugų veikimą.

https://www.facebook.com/policies/cookies/

crazyegg.com

Renkami IP adresai, techniniai lankytojo naudojomų prietaisų duomenys.
Rezultatas statistinis, neįdentifikuojantis asmeninių lankytojų detalių.
Šis įrankis nėra naudojamas nuolatos, todėl slapukai nėra saugomi nuolatos.

https://www.crazyegg.com/cookies

Slapukai, naudojami tinklapyje www.pramogaukit.lt ir www.teatrai.lt

Įrankis

Slapuko aprašymas

Daugiau informacijos

www.facebook.com

Slapukas skirtas užtikrinti sklandų integruotų facebook paslaugų veikimą.

https://www.facebook.com/policies/cookies/

Google Analytics

Naudojama informacija apie lankytojų elgesį svetainėje, marketingo kampanijų efektyvumą bei lankytojų techniniai įrenginių duomenys.
Rezultatas statistinis, neįdentifikuojantis asmeninių lankytojų detalių.

https://policies.google.com/technologies/cookies

staticxx.facebook.com

Slapukas skirtas užtikrinti sklandų integruotų facebook paslaugų veikimą.

https://www.facebook.com/policies/cookies/7.2. Trečiųjų šalių paslaugos
(a) Kiekvieną kartą, kai Klientas apsilanko Interneto svetainėje, TIKETA trečiosios šalies programinės įrangos „Google Analytics“ pagalba yra renkama informaciją apie tai, kaip Klientai naudojasi Interneto svetaine. Pavyzdžiui, fiksuojami Klientų veiksmai Interneto svetainėje ir nustatomi jo elgesio modeliai. Ši paslauga yra naudojama siekiant nustatyti, kiek žmonių lankosi Interneto svetainėje ir įvairiose jos dalyse. Surinkta informacija padeda išsiaiškinti, kaip Interneto svetainė veikia, ir kaip ją TIKETA galėtų pagerinti. TIKETA nenustatinėja Klientų asmens tapatybės ir neleidžia to daryti programai „Google Analytics“. Ši informacija apie jūsų naršymą gali būti teikiama ir kitoms trečiosioms šalims, kurios dirba su mūsų svetainės optimizavimu. Visos šalys yra nurodytos 7.1. punkte.
(b) Interneto svetainėje pateikiama svetainės „YouTube“ vaizdo įrašų. Paslaugos teikėjas „YouTube“ kontroliuoja visą informaciją, surinktą asmenims peržiūrint jam priklausantį turinį. Paslaugų teikėjo „YouTube“ privatumo politika yra pateikiama adresu https://www.google.co.uk/intl/en-GB/policies/privacy/.
(c) Kai kuri video informacija, į kurią nuoroda pateikta Interneto svetainėje, patalpinta naudojantis „Vimeo“ paslaugomis. Paslaugų teikėjo „Vimeo“ privatumo politika yra pateikiama adresu https://vimeo.com/privacy.

8. Socialinės žiniasklaidos priemonės
Visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse. Šiuo metu turime šias paskyras:
(a) tinkle “Facebook“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation;
(b) tinkle “Instagram“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://help.instagram.com/155833707900388;
(c) tinkle “Youtube“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.google.co.uk/intl/en-GB/policies/privacy/.
(d) tinkle “LinkedIn“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

9. Dalyvavimas renginiuose, kurių bilietus platina TIKETA
Prieš kiekvieną renginį, kuriame filmuojama / fotografuojama, bus pateikta informacija apie jo filmavimą / fotografavimą. Jūsų dalyvavimas tokiame renginyje bus laikomas jūsų sutikimu būti filmuojamam / fotografuojamam, tačiau savo sutikimą galite bet kada atšaukti. Jūsų dalyvavimo faktas ir nuotrauka gali būti naudojami pranešant visuomenei apie renginius, kurių bilietus platina TIKETA. Jūsų nuotraukos, padarytos renginių, kurių bilietus platina TIKETA, metu, Jūsų sutikimu (kurį jūs išreiškiate savo dalyvavimu renginyje) gali būti publikuojamos renginių organizatorių, arenų ir (ar) kitų renginiams skirtų vietų socialinės žiniasklaidos paskyrose, Interneto svetainėse. Savo sutikimą dėl nuotraukų publikavimo taip pat galite bet kada atšaukti. TIKETA neatsako už renginių organizatorių, arenų ir (ar) kitų renginiams skirtų vietų atstovų veiksmus.
Žiniasklaidos atstovai gali publikuoti Jūsų nuotraukas tik laikydamiesi jiems taikomų įstatymų reikalavimų, tačiau TIKETA neatsako už žiniasklaidos atstovų veiksmus.
Nuotraukos bus publikuojamos ir saugomos 5 metus po renginio, išskyrus įstatymų leidžiamas išimtis.

10. Dalyvavimas atrankose
Mes renkame ir tvarkome Jūsų gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką ir/ar kitą Jūsų pateiktą informaciją dalyvavimo atrankoje metu darbo atrankos vykdymo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate mums ar įdarbinimo paslaugas teikiančiai įmonei, atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą.
Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir/ar motyvacinio laiško, mes negalėsime įvertinti Jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas.
Tuo atveju, jei neišreikšite savo atskiro sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis pasibaigus darbuotojų atrankai, Jūsų asmens duomenis įsipareigojame ištrinti ir/ar sunaikinti per 5 darbo dienas po to, kai su atrinktu kandidatu bus pasirašyta darbo sutartis.

11. Dalyvavimas TIKETA akcijose, filmavimuose
TIKETA organizuoja akcijas, filmavimus ir juose užfiksuotą video, garso, foto medžiagą naudoja pardavimų skatinimui įvairiuose visuomenės informavimo priemonėse (televizijoje, radijuje, socialinės žiniasklaidos priemonių tinkluose), internete ir kituose viešuose kanaluose. Jums sutikus/sudarius atvaizdo naudojimo sutartį, tokią medžiagą, užfiksuotą TIKETA akcijose, filmavimuose, Jūsų vardą bei pavardę, mes 3 metus naudosime TIKETA pardavimų skatinimo tikslais.

12. Duomenų atskleidimas
Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, vadybininkams, tarpininkams, paslaugų tiekėjams ar subrangovams (tokiais atvejais Tiketa veikia kaip duomenų valdytojas), taip pat renginių organizatoriams (tokiu atveju Tiketa veikia kaip duomenų tvarkytojas), jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje. Tam tikrais atvejais, turėdami teisinį pagrindą, galime perduoti Jūsų duomenis „Piletilevi“ AS ir/ ar jai priklausančioms įmonėms (pvz. UAB Nacionalinis bilietų platintojas). Tokie atvejai galėtų būti, pavyzdžiui, „Piletilevi“ atliekama grupės įmonių priežiūra, „Piletilevi“ nustatytų standartų įgyvendinimas ir pan.
Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

 • jei turime padaryti tai pagal įstatymą;
 • siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų asmens duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums);
 • ketinant parduoti TIKETA veiklos ar jos turto dalį, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui;
 • pardavus TIKETA veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims.


Jūsų asmens duomenys nebus perduodami trečiajai valstybei ir (ar) tarptautinei organizacijai, esančioms šalyse, kurios neužtikrina tinkamo lygio duomenų apsaugos.
Mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims, išskyrus šioje Privatumo politikoje numatytus atvejus.
Privatumo politikoje nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei pageidaujate būti informuoti apie Jūsų asmens duomenų gavėjų pokyčius, prašome apie tai mums pranešti elektroniniu paštu vartotojai@tiketa.lt nurodant „Pageidauju gauti informaciją apie mano asmens duomenų gavėjų pasikeitimą, vardas, pavardė“.

13. Trečiosios šalies medžiaga ir trečiosios šalies svetainės
Mūsų Interneto svetainėje ir Programėlėje gali būti trečiųjų šalių pateikiama reklama. Tokios trečiosios šalys yra išimtinai atsakingos už tokios reklamos turinį ir privalo užtikrinti, kad jis atitiktų visus taikomus įstatymus bei norminius teisės aktus.
Lankytis trečiosios šalies interneto svetainėse galite savo pačių rizika. Mes neprisiimame jokios tiesioginės ar netiesioginės atsakomybės už jose skelbiamą turinį, informacijos tikslumą, jose pateikiamą nuomonę, ar trečiosios šalies siūlomų prekių ir paslaugų kokybę.
Mūsų informacinėje medžiagoje gali būti informacijos, kurios šaltinis – trečiųjų šalių interneto svetainės. Medžiaga, paimta iš trečiosios šalies interneto svetainės, bus atitinkamai pažymėta, be to, gali būti pateikiama nuoroda į pirminę interneto svetainę. Mes neprisiimame jokios atsakomybės nei už trečiosios šalies interneto svetainėje skelbiamą medžiagą, į kurią Klientas yra nukreipiamas dėl platesnės informacijos apie renginį, nei už tokios trečiosios šalies naudojamus asmens duomenis.

14. Jūsų asmens duomenų saugumas
Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

15. Jūsų teisės
Šiame skyriuje pateikiama informacija apie Jūsų turimas teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šiuo elektroninio pašto adresu:vartotojai@tiketa.lt.

15.1. Teisė atšaukti sutikimą
Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti apie tai pranešdami elektroninio pašto adresu: vartotojai@tiketa.lt. Tiketa nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiksime informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 mėnesiams, bet tokiu atveju mes Jus per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis.

15.2. Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis
Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šiuo elektroninio pašto adresu: vartotojai@tiketa.lt, patvirtinkite savo asmens tapatybę; teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.

15.3. Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos
Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra labai sudėtinga. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šią Privatumo politiką, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui. Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis.

15.4. Papildomos teisės
Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos.
(a) Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.
(b) Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Prašome atkreipti dėmesį, kad tokį prašymą galėsime įvykdyti tik, jei:

 • Jūsų asmens duomenys yra nebereikalingi tikslams, kuriems jie buvo surinkti, įgyvendinti (pavyzdžiui, mums reikalingi Jūsų asmens duomenys, kad galėtume atsakyti į Jūsų laiškus);
 • rinkti, saugoti arba naudoti asmens duomenis mums draudžia įstatymai;
 • Jūsų asmens duomenys yra nereikalingi siekiant nustatyti, įgyvendinti arba ginti teisinį reikalavimą, pavyzdžiui, teisiniame procese.

(c) Jūs turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:

 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;
 • kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;
 • kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;
 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

(d) Jūs turite teisę į duomenų, kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.
(e) Jūs turite teisę nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis:

 • kai tokius duomenis naudojame siekdami užtikrinti savo teisėtus interesus, tačiau neturime svarbesnio teisinio pagrindo ir toliau naudoti Jūsų asmens duomenis; arba
 • bet kada, kai Jūsų asmens duomenis naudojame naujienlaiškiams siųsti arba tiesioginės rinkodaros tikslais. Tokiu atveju duomenys nebebus naudojami šiais tikslais, tačiau jie gali būti naudojami kitais teisėtais tikslais.


16. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas bei nusiskundimai
Norėdami įgyvendinti savo teises, siųskite mums prašymą (prašymo formą rasite čia) el. paštu: vartotojai@tiketa.lt. arba tiesiogiai atvykstant į Bendrovę adresu: Ozo g. 14, Vilnius. Jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus su skundu elektroninio pašto adresu vartotojai@tiketa.lt. Tik gavus Jūsų skundą mes įsipareigojame susisiekti su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuoti apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.
Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai - Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

17. Atsakomybė
Jūs esate atsakingi už savo slaptažodžio ir pateikiamų duomenų konfidencialumą bei už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus užsakymus ar kt.), kurie mūsų Interneto svetainėje ir (ar) Programėlėje atliekami prisijungus naudojant Jūsų prisijungimo duomenis. Jūs negalite atskleisti savo slaptažodžio tretiems asmenims. Jei mūsų Interneto svetainėje ir (ar) Programėlėje teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Interneto svetainės ir (ar) Programėlės naudodamasis Jūsų prisijungimo duomenimis, mes laikome, kad prisijungėte Jūs. Jei prarandate prisijungimo duomenis, Jūs privalote nedelsiant informuoti mus apie tai paštu, telefonu, faksu ar elektroniniu paštu ir nedelsiant pasikeisti slaptažodį.
Jūs esate atsakingas, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti, pakeisdamas atitinkamus duomenis registracijos formoje ar, jeigu duomenys nėra nurodyti registracijos formoje, informuodamas mus apie tai elektroniniu paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

18. Privatumo politikos pakeitimai
Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje ir (ar) Programėlėje. Jums reikėtų kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija.
Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami juos Interneto svetainėje ir (ar) Programėlėje. Jei prisijungiate prie Interneto svetainės ir (ar) Programėlės po tokio pranešimo paskelbimo, Jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime. Privatumo politikos apačioje pateikiama „Atnaujinimo data“ nurodo, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.
Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas buvo atliktas 2022-04-01.

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS TIKETA PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS


2022 04 01

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Šių uždarosios akcinės bendrovės NACIONALINIS BILIETŲ PLATINTOJAS prekės ženklo TIKETA paslaugų teikimo taisyklių (toliau – „taisyklės“) tikslas – reglamentuoti paslaugų teikimą uždarojoje akcinėje bendrovėje NACIONALINIS BILIETŲ PLATINTOJAS, juridinio asmens kodas 302598528, (toliau – „Bendrovė“), jos prekybos taškuose (toliau prekybos taškai vadinami „prekybos taškais“), Bendrovės valdomoje ir tvarkomoje interneto svetainėje www.tiketa.lt (toliau tekste – „interneto svetainė“), užtikrinant Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymo (Žin., 1994, Nr. 94-1833; 2007, Nr. 12-488), Lietuvos Respublikos vyriausybės 2008-06-25 nutarimo Nr. 623 „Dėl sporto, kultūros ir pramogų paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo, teikiant šias paslaugas, taisyklių patvirtinimo (Žin., 2008-07-03, Nr.75-2945), kitų įstatymų bei teisės aktų, nustatančių vartotojų teisių apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.
1.2. Pagrindinės Bendrovės teikiamos paslaugos apima bilietų, įskaitant, bet neapsiribojant dovanų kuponų, abonementų, nuolaidų kortelių, platinimo paslaugas, taipogi visas kitas paslaugas, kurias Bendrovė teikia ar gali teikti ateityje (toliau – „Paslaugos“).
1.3. Bendrovės Paslaugos teikiamos vadovaujantis šiomis taisyklėmis, kitais Bendrovės dokumentais, taip pat Bendrovei taikomų teisės aktų reikalavimais. Su šiomis taisyklėmis privalo susipažinti visi asmenys, t. y. tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys (toliau – „asmenys“), kurie naudojasi Bendrovės teikiamomis Paslaugomis tiek Bendrovės prekybos taškuose, tiek Bendrovės interneto svetainėje, tiek bet kurioje kitoje Paslaugų teikimo vietoje. Juridiniams asmenims yra taikomos ir privalomos šių taisyklių nuostatos, numatančios asmenų pareigas, tuo tarpu šių taisyklių nuostatos numatančios asmenų teises, juridiniams asmenims yra taikomos tik Bendrovės pasirinkimu ir nuožiūra, apie tai informuojant interneto svetainėje ar kitu Bendrovės pasirinktu būdu viešai, taip pat tais atvejais, kai Bendrovė ir konkretus juridinis asmuo dėl to atskirai susitarė raštu.
1.4. Gaudami, užsakydami ar naudodamiesi Bendrovės Paslaugomis ir ištekliais asmenys patvirtina, kad yra susipažinę su šiomis taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Jei asmuo nėra susipažinęs su šiomis taisyklėmis, Bendrovė turi teisę atsisakyti suteikti Paslaugas.
1.5. Šios taisyklės yra sandorio, kurį asmenys sudaro naudodamiesi Bendrovės Paslaugomis, neatskiriama sąlygų dalis.
1.6. Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šias taisykles, ir tokie pasikeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Bendrovės interneto svetainėje www.tiketa.lt. Asmenims rekomenduojama visuomet susipažinti su naujausia šių taisyklių versija.

2. PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS
2.1. Kadangi Bendrovė parduoda bilietus, abonementus, dovanų (dovanų kuponais laikomi kuponai, suteikiantys teisę gauti įvairaus pobūdžio paslaugas/prekes) kuponus, nuolaidų korteles ir t. t. (toliau –„bilietai“), paslaugoms, kurias teikia kiti asmenys, Bendrovė nenustato kitų asmenų teikiamų paslaugų kainų, teikimo sąlygų, neskirsto vietų , renginių vykimo / paslaugų teikimo laiko bei bet kokių kitų tokias paslaugas apibūdinančių kriterijų ir nėra atsakinga už tokių paslaugų kokybę, jų turinį bei neteikia jokių garantijų dėl tokių paslaugų.
2.2. Bendrovė pabrėžia, kad ji nėra atsakinga ir neturi teisės nustatyti tokių paslaugų, kuriomis naudotis teisę suteikia Bendrovės platinami bilietai, teikimo sąlygų. Bendrovė taipogi nėra atsakinga už paslaugų teikimo sąlygų išsamumą ir suprantamumą. Teikimo sąlygas nustato ir Bendrovę apie jas savo nuožiūra informuoja tokias paslaugas teikiantys asmenys. Tokios sąlygos yra privalomos bilietą įsigijusiam asmeniui. Informaciją apie paslaugų, kuriomis asmenys gali naudotis įsigiję bilietus, teikimo sąlygas pateikiama prekybos taškuose, interneto svetainėje arba tiesiogiai kreipiantis į Bendrovę. Jeigu ši informacija nėra pateikiama minėtose vietose, šią informaciją galima gauti, kreipiantis į atitinkamų paslaugų teikėją.
2.3. Asmenys įsigyjantys bilietus, kartu sutinka ir su visomis bilietų naudojimo sąlygomis, kurios yra privalomos ir taikomos asmenims įsigijusiems bilietus. Asmenims nesilaikantiems bilietų naudojimo sąlygų Bendrovė ir/ar paslaugų teikėjas gali taikyti sankcijas.
2.4. Bendrovė teikia Bendrovės turimą viešą informaciją visiems asmenims, kurie į ją kreipiasi tiesiogiai. Už specifinius informacijos pateikimo būdus, pvz. informacijos teikimą telefonu, gali būti nustatyti mokesčiai arba skambučių tarifai. Informaciją apie mokesčius (tarifus) taikomus informacijos pateikimo būdams, asmenys gali rasti interneto svetainėje arba kreipdamiesi į Bendrovę.
2.5. Bilietai gali būti parduodami prekybos taškuose, įskaitant ir interneto svetainę. Bendrovė visiems asmenims užtikrina vienodas sąlygas įsigyti bilietus, todėl laisvas vietas bilietų pirkimo momentu parenka automatinė sistema. Šis punktas neapriboja Bendrovės teisės paskirti vietas asmenims ne automatiniu būdu pagal specialius komercinius užsakymus / pasiūlymus arba kitais atvejais.
2.6. Bilietai asmenims išduodami (sugeneruojami) tik sumokėjus pilną bilietų kainą ir bilietams taikomus papildomus mokesčius. Informacija apie bilietų kainas, jiems taikomus papildomus mokesčius ir atsiskaitymo sąlygas yra pateikiama prekybos taškuose, interneto svetainėje arba tiesiogiai kreipiantis į Bendrovę.
2.7. Siekdama patenkinti skirtingų asmenų skirtingus poreikius Bendrovė turi teisę sudaryti galimybes asmenims atsiskaityti už Paslaugas Bendrovės prekybos taškuose mokant grynaisiais, atsiskaitymo kortelėmis arba atsiskaityti už Paslaugas Bendrovės interneto svetainėje, pasinaudojant elektroninės bankininkystės paslaugomis arba užsisakant išankstinę sąskaitą apmokėjimui ir ją apmokant. Informacija, ar galima atsiskaityti atsiskaitymo kortelėmis, ir kokių sistemų kortelėmis (pvz. „VISA“; „MASTERCARD“) galima atsiskaityti už Paslaugas, pateikiama Paslaugų teikimo metu Paslaugų teikimo vietoje ir gali skirtis. Dėl techninių kliūčių ar atsiradus kitoms svarbioms aplinkybėms, atsiskaitymo būdai gali būti ribojami.
2.8. Siekdama užtikrinti kokybišką ir tinkamą Paslaugų suteikimą, asmens duomenų apsaugą bei asmens identifikaciją, Bendrovė turi teisę reikalauti, kad asmenys, norintys pasinaudoti galimybe įsigyti bilietus naudodamiesi interneto svetaine, joje registruotųsi, užpildydami elektroninę registracijos formą. Bendrovė turi teisę, bet neprivalo, sudaryti galimybę asmenims užsiregistruoti interneto svetainėje, jiems užpildant rašytinę registracijos formą. Apie tokią galimybę Bendrovė informuoja atskirai. Asmenys užsiregistravę Bendrovės interneto svetainėje privalo laikytis Bendrovės nustatytų, internetinėje svetainėje taikomų jos naudojimo taisyklių ir reikalavimų, o šių taisyklių ir reikalavimų nesilaikant Bendrovė turi teisę tokių asmenų registraciją panaikinti.
2.9. Paslaugų užsakymai interneto svetainėje apdorojami tik patikrinus kontaktinę ir finansinę informaciją. Jei asmenys pateikia neteisingą informaciją, Bendrovė gali panaikinti neteisingą informaciją pateikusio asmens užsakymą ir/arba registraciją arba taikyti kitas sankcijas kaip nustatyta taisyklių 4 straipsnyje.
2.10. Bendrovė turi teisę, bet neprivalo, sudaryti galimybę asmenims rezervuoti bilietus. Informaciją apie bilietų rezervavimo paslaugą, apie šios paslaugos teikimo sąlygas ir tai ar tokia paslauga teikiama, pateikiama Bendrovės interneto svetainėje, prekybos taškuose arba tiesiogiai kreipiantis į Bendrovę dėl informacijos suteikimo.
2.11. Bendrovė interneto svetainėje bilietus įsigyjantiems/rezervuojantiems asmenims gali nustatyti bilietų užsakymo limitą, kuris negali būti viršytas. Už bilietų užsakymo limito viršijimą asmeniui gali būti taikoma atsakomybė, kaip nustatyta taisyklių 4 straipsnyje.
2.12. Bendrovė turi teisę, bet neprivalo, sudaryti galimybę asmenims pasirinkti skirtingus įsigytų bilietų pristatymo būdus. Informaciją apie galimus bilietų pristatymo būdus, šios paslaugos teikimo sąlygas ir tai ar tokia paslauga teikiama, pateikiama Bendrovės interneto svetainėje, prekybos taškuose arba tiesiogiai kreipiantis į Bendrovę dėl informacijos suteikimo.
2.13. Paslaugos prekybos taškuose teikiamos vadovaujantis šiomis taisyklėmis, kitais Bendrovės dokumentais ir galiojančių teisės aktų reikalavimais, kurie taikomi tokių paslaugų teikimui.
2.14. Bendrovė turi teisę nustatyti papildomas ir/ar kitas Paslaugų teikimo sąlygas, nors ir nenumatytas šiose taisyklėse, informuodama apie tai viešai interneto svetainėje ar kitu Bendrovės pasirinktu būdu.
2.15. Dėl techninių kliūčių ar esant kitoms aplinkybės Bendrovės paslaugų teikimas gali būti sustabdytas ar nutrauktas. Bendrovė taip pat turi teisę sustabdyti ir/ar nutraukti Paslaugų teikimą konkretaus asmens atžvilgiu, jeigu šis asmuo pažeidinėją šias taisykles, kitas Bendrovės nustatytas taisykles ar sąlygas, elgiasi nusikalstamai ar jo veiksmai prieštarauja viešajai tvarkai ar gerai moralei.
2.16. Bendrovė neatsako už teikiant Paslaugas ne dėl Bendrovės kaltės atsiradusius Paslaugų teikimo sutrikimus ir/ar asmenų bei trečiųjų asmenų patirtą žalą.

3. BENDROVĖS IR ASMENŲ (VARTOTOJŲ) TEISĖS IR PAREIGOS
3.1. Bendrovės teisės ir pareigos:
3.1.1. Bendrovė privalo tinkamai ir laiku suteikti Paslaugas visiems besikreipiantiems ir šių taisyklių reikalavimų besilaikantiems asmenims.
3.1.2. Bendrovė privalo tinkamai komunikuoti ir bendradarbiauti su visais besikreipiančiais asmenimis.
3.1.3. Bendrovė turi teisę atsisakyti suteikti Paslaugas šiose taisyklėse ir teisės aktuose numatytais atvejais.
3.1.4. Bendrovė taipogi turi kitas įstatymuose ir šiose Taisyklėse nustatytas teises ir pareigas ir gali jomis naudotis be jokių apribojimų.
3.2. Asmenų teisės ir pareigos:
3.2.1. Asmenys privalo:
3.2.1.1. tinkamai ir laiku atsiskaityti su Bendrove už Bendrovės teikiamas Paslaugas;
3.2.1.2. nepažeisti ir laikytis šių taisyklių, kitų Bendrovės viešai skelbiamų sąlygų ir nuostatų, teisėtų Bendrovės nurodymų ir galiojančių teisės aktų reikalavimų;
3.2.1.3. neįžeisti ir nediskriminuotų kitų asmenų, nežeminti kitų asmenų orumo, taipogi nepažeisti Bendrovės teisių ir teisėtų interesų;
3.2.1.4. teikiant Bendrovei duomenis atsakyti už jų teisingumą, išsamumą ir atitikimą tikrovei bei prisiimti visus susijusius padarinius už tokių reikalavimų nesilaikymą;
3.2.1.5. įgyvendinti ir vykdyti kitas asmenims, kaip vartotojams, galiojančių teisės aktų, nustatytas pareigas.
3.2.2. Asmenys turi teisę:
3.2.2.1. laikydamiesi šių taisyklių reikalavimų ir Bendrovės nurodymų, naudotis visomis Bendrovės teikiamomis Paslaugomis;
3.2.2.2. gauti iš Bendrovės viešai skelbiamą Bendrovės turimą informaciją;
3.2.2.3. naudotis kitomis asmenims, kaip vartotojams, galiojančių teisės aktų suteikiamomis teisėmis.

4. TAIKYTINA ATSAKOMYBĖ
4.1. Asmenims pažeidusiems šių taisyklių reikalavimus Bendrovė gali panaudoti šių taisyklių 4.2. punkte ir jo papunkčiuose numatytas priemones.
4.2. Šių taisyklių numatytais atvejais Bendrovė turi teisę be atskiro įspėjimo savo pasirinkimu naudoti vieną arba kelias šio punkto papunkčiuose numatytas priemones:
4.2.1. atsisakyti suteikti Paslaugas;
4.2.2. panaikinti asmens bilietų užsakymą arba bilietus;
4.2.3. kreiptis į teisėsaugos ar kitas kompetentingas institucijas ir perduoti joms asmens duomenis bei kitą susijusią informaciją;
4.2.4. neribotam laikui sustabdyti arba panaikinti asmens teisę prisijungti prie interneto svetainės;
4.2.5. panaikinti asmens registraciją internetinėje svetainėje;
4.2.6. imtis bet kokių kitokių teisėtų priemonių.
4.3. Šių taisyklių numatytais atvejais Bendrovė dėl asmens veiksmų (neveikimo) ėmusis šiose taisyklėse numatytų priemonių neatlygina jokių taisyklių ar teisės aktų reikalavimus pažeidusio asmens ir / ar su juo susijusių asmenų patirtų tiesioginių ir / ar netiesioginių nuostolių.

5. BILIETŲ (ABONEMENTŲ, NUOLAIDŲ KORTELIŲ IR KT.) ĮSIGIJIMO, KEITIMO IR GRĄŽINIMO SĄLYGOS IR TVARKA
5.1. Bilietų įsigijimo tvarką reglamentuoja šių taisyklių 2 skyriaus „Paslaugų teikimo sąlygos“ nuostatos.
5.2. Paslaugas teikiantys asmenys, kurių teikiamų paslaugų gavimui Bendrovė platina bilietus, draudžia Bendrovei keisti bilietus ar grąžinti pinigus, kai nupirktas bilietas pametamas, pavagiamas, pažeidžiamas ar sunaikinamas, kai asmuo dėl bet kokių priežasčių nebepageidauja naudotis paslaugomis, kurioms buvo įsigytas bilietas, ir tai įvyko ne dėl šių taisyklių 5.4 punkte numatytų aplinkybių, taipogi kitais šias paslaugas teikiančių asmenų nustatytais atvejais. Bendrovė sugadintų, suplėšytų ar pažeistų bilietų nekeičia. Esant pretenzijoms dėl šiame taisyklių punkte nurodytų aplinkybių asmenys turi kreiptis į paslaugas teikiančius asmenis, kurių teikiamų paslaugų gavimui Bendrovė platina bilietus.
5.3. Asmenys prieš įsigydami bilietus privalo įvertinti visas renginio į kurį yra įsigyjami bilietai vykdymo aplinkybes, įskaitant datą, laiką, vietą ir kitas renginio sąlygas, taip pat susipažinti su visa jiems aktualia bilietų įsigijimo ir renginio vykdymo informacija. Dėl šios priežasties, taip pat dėl to, kad bilietų į renginį pardavimas yra susijęs su iš renginio gaunamų pajamų planavimu, jų paskirstymų, papildomų paslaugų užsakymu, renginio vietų išdėstymu, jų kiekiu ir pan., įsigyti bilietai yra keičiami tik išimtiniais atvejais. Esant techninėmis ir faktinėms galimybėms ir gavus paslaugų teikėjo, kurio teikiamų paslaugų gavimui Bendrovė platina bilietus, sutikimą, Bendrovė turi teisę pakeisti bilietus į kitus bilietus tam pačiam renginiui. Bilietų keitimo sąlygas Bendrovė tokiu atveju nustato atskirai, paskelbdama jas viešai interneto svetainėje ar kitu Bendrovei priimtinu būdu. Asmenys, kuriems yra keičiami bilietai, privalo sumokėti Bendrovei jos nustatyto dydžio fiksuotą Bilieto keitimo mokestį ir bilietų kainos ir jiems taikomų mokesčių skirtumą. Bet kokiu atveju bilietai gali būti keičiami tik iki renginio į kurį yra platinami šie bilietai pradžios. Jeigu yra galimybė keisti bilietus apie tai yra nurodoma interneto svetainėje, nurodant ir bilietų keitimo sąlygas. Interneto svetainėje nesant informacijos apie bilietų keitimo į konkretų renginį sąlygų, yra laikoma, kad bilietai į šį renginį nėra keičiami.
5.4. Jei paslaugas teikiantis asmuo (Organizatorius) atšaukė paslaugų teikimą ar kitaip informavo apie tai, kad jo teikiamos paslaugos nebus teikiamos ar pasikeitė jų teikimo data, vieta ar kiti svarbūs paslaugų kriterijai, asmenys dėl pinigų grąžinimo ir / ar nuostolių atlyginimo turi kreiptis į tokias paslaugas teikiantį asmenį (Organizatorių), kuris yra atsakingas už šių nuostolių atlyginimą atsiradimą ir/ar pinigų grąžinimą. Bendrovės platinamuose bilietuose yra nurodomas atitinkamų paslaugų teikėjas, į kurį asmenys turėtų kreiptis dėl pinigų grąžinimo ir nuostolių atlyginimo.
5.5. Tuo atveju jei paslaugas teikiantis asmuo (Organizatorius) davė sutikimą dėl bilietų grąžinimo Bendrovei, pinigus už bilietus gali grąžinti ir Bendrovė. Tokiu atveju bilietus Bendrovei asmenys gali grąžinti tuose platinimo taškuose, kuriuose įsigijo bilietus, arba tuose platinimo taškuose, kuriuose nurodo Bendrovė. Bet kokiu atveju atšaukus paslaugų teikimą ir/ar pakeitus jų teikimo sąlygas dėl nuostolių atlyginimo, įskaitant ir visų įsigyjant bilietą, sumokėtų papildomų mokesčių grąžinimo, tuo atveju, kai Bendrovė grąžindama pinigus už bilietus, šių mokesčių negrąžina, asmenys turi kreiptis į atitinkamus paslaugų teikėjus (Organizatorių).
5.6. Elektroniniai bilietai, įsigyti interneto svetainėje, grąžinami asmeniui prisijungus prie interneto svetainės www.tiketa.lt, jam vadovaujantis šioje svetainėje pateikiamais nurodymais.
5.7. Bendrovė turi teisę, bet neprivalo, sudaryti galimybę asmenims grąžinti bilietus skirtinguose platinimo taškuose. Dėl galimybės grąžinti bilietus skirtinguose taškuose asmenys turi teirautis Bendrovės tiesiogiai.
5.8. Jei už bilietą ar užsakymą sumokėta suma yra per maža, nepaisant priežasčių dėl kurių taip atsitiko, Bendrovė turi teisę atsisakyti suteikti Paslaugas, panaikinti bilietą ar užsakymą ir grąžinti asmeniui jo sumokėtą sumą. Jei už bilietą ar užsakymą sumokėta per daug, Bendrovė asmens prašymu grąžina asmeniui pinigų sumą, kuri viršijo reikiamą sumokėti sumą. Tuo atveju, kai Bendrovei asmuo yra pateikęs savo banko ir sąskaitos rekvizitus, Bendrovė turi teisę šią sumą grąžinti asmeniui ir nesulaukusi jo prašymo.
5.9. Jeigu Pirkėjas pametė, sunaikino ar sugadino, ar kitaip prarado įsigytą abonementą arba bilietą, jis turi galimybę (renginio organizatoriui leidus) šį abonementą ir/ar bilietą perspausdinti už papildomą TIKETA nustatytą mokestį, kurio dydį Pirkėjas gali sužinoti TIKETA nurodytais kontaktais, taip pat – kasose.
5.10. Pinigai už Bilietus negrąžinami, išskyrus 5.12 numatytus atvejus, kai Pirkėjas atsisako sutarties.
5.11. Bendrovė pažymi, jog asmenys, įsigiję bilietus nuotoliniu būdu, remiantis LR civilinio kodekso 6.22810 straipsniu, turi teisę per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti nuotolinės sutarties (t.y. bilieto pirkimo sutarties), išskyrus atvejus, kai bilietas buvo įsigytas šioms paslaugoms:

 • laisvalaikio paslaugoms, kai jų suteikimui yra nustatyta konkreti paslaugų teikimo data ar laikotarpis;
 • renginių bilietams;
 • kino bilietams;
 • nuolaidoms;
 • periodiniams leidiniams;
 • skaitmeninio turinio paslaugom;
 • apgyvendinimo;
 • prekių vežimo;
 • automobilių nuomos;
 • viešojo maitinimo;
 • kt. LR civilinio kodekso 6.22810 straipsnyje numatytais atvejais.

5.12. Atsisakyti bilietų pirkimo sutarties pirkimo ir susigrąžinti pinigus galite per 14 dienų nuo bilietų įsigijimo dienos, užpildant sutarties atsisakymo (kupono grąžinimo) aktą, kurią rasite čia. Užpildytas sutarties atsisakymo (kupono grąžinimo) aktas pateikiamas el. paštu info@tiketa.eu. Bilietų pirkimo sutarties atsisakyti negalima, jeigu paslauga jau buvo suteikta. Bilietų pirkimo sutarties atsisakymas per 14 dienų nuo įsigijimo negalioja 5.11 punkte išvardintiems atvejams.
5.13. Prašymą dėl pinigų grąžinimo gali pateikti tik tas asmuo, kuris mokėjo už Bilietus.
5.14. Pinigų grąžinimas įvykdomas ne vėliau nei per 15 dienų nuo prašymo gavimo dienos. Pinigai grąžinami į banko sąskaitą, iš kurios buvo padarytas apmokėjimas perkant kuponus.

6. BILIETŲ (ABONEMENTŲ, NUOLAIDŲ KORTELIŲ IR KT.) GALIOJIMO SUSTABDYMO IR GALIOJIMO ATNAUJINIMO SĄLYGOS IR TVARKA
6.1. Bendrovė nenustato ir nėra atsakinga už bilietų galiojimo sustabdymo ir galiojimo atnaujinimo sąlygas ir / ar tvarką, kadangi šią tvarką ir/ar sąlygas nustato asmenys teikiantis atitinkamas paslaugas, kuriomis teisę pasinaudoti suteikia Bendrovės platinami bilietai. Atsižvelgdama į tai, kad Bendrovė parduoda bilietus paslaugoms, kurias teikia kiti asmenys, Bendrovė taip pat nenustato tokių paslaugų kainų, teikimo sąlygų, neskirsto vietų, vykimo laiko bei bet kokių kitų tokias paslaugas apibūdinančių kriterijų ir nėra atsakinga už tokių paslaugų kokybę, jų turinį bei neteikia jokių garantijų dėl tokių paslaugų.
6.2. Bendrovė interneto svetainėje ar kita Bendrovei priimtina forma, informuoja asmenis apie bilietų galiojimo sustabdymo ir galiojimo atnaujinimo sąlygas ir / ar tvarką kai tik turi galimybę po to, kai/jeigu atitinkamas paslaugas, kurioms buvo parduoti Bendrovės platinami bilietai, teikiantys asmenys informuoja apie tai Bendrovę.
6.3. Jei paslaugas teikiantis asmuo atšaukė paslaugų teikimą ar kitaip informavo apie tai, kad jo teikiamos paslaugos nebus teikiamos ar pasikeitė jų teikimo data, vieta ar kiti svarbūs paslaugų kriterijai ir dėl to yra stabdomas bilietų galiojimas, asmenys dėl pinigų grąžinimo ir / ar nuostolių atlyginimo turi kreiptis į tokias paslaugas teikiantį asmenį, kuris yra atsakingas už šių nuostolių atlyginimą atsiradimą ar pinigų grąžinimą. Bendrovės platinamuose bilietuose gali būti nurodomas atitinkamų paslaugų teikėjas, į kurį asmenys turėtų kreiptis dėl pinigų grąžinimo ir/ar nuostolių atlyginimo.
6.4. Bilietų galiojimas gali būti sustabdytas, kitais šiose taisyklėse numatytais atvejais.

7. TAIKOMI APRIBOJIMAI IR DRAUDIMAI
7.1. Bendrovės interneto svetainės turinys ir programinė įranga yra Bendrovės ir / ar jos partnerių nuosavybė, kuri yra saugoma galiojančiais įstatymais. Asmenys naudodamiesi interneto svetaine privalo nepažeisti Bendrovės teisių bei teisėtų interesų ir naudotis interneto svetaine laikydamiesi teisės aktų reikalavimų, interneto svetainėje pateikiamų taisyklių, draudimų, nurodymų ir bet kokių kitokių teisėtų Bendrovės reikalavimų.
7.2. Asmenims draudžiama platinti, keisti, neteisėtai kopijuoti, spausdinti ar kitaip neteisėtai naudoti Bendrovės interneto svetainėje pateiktą informaciją be rašytinio Bendrovės leidimo.
7.3., , , yra registruoti Bendrovės prekiniai ženklai ir Bendrovei priklauso išimtinės turtinės teisės į juos. Asmenys neturi teisių naudoti Bendrovės prekinius ženklus.
7.4. Asmenys neturi teisės bilietų klastoti, jų kopijuoti, taip pat panaudoti bilietus ar juos įgyti kitu neteisėtu būdu. Asmenys, nesuderinę su Bendrove, neturi teisės pardavinėti bilietų. Visos bilietų dizaino ir turinio autorinės teisės priklauso Bendrovei ar jos partneriams.
7.5. Asmenims yra taikomi kiti šiose taisyklėse, bei Bendrovės interneto svetainėje ar kitoje Bendrovės viešai skelbiamoje medžiagoje taikomi apribojimai, draudimai, reikalavimai ir taisyklės.

8. SAUGAUS VARTOTOJO ELGESIO REIKALAVIMAI
8.1. Asmenys prieš gaudami / užsakydami Paslaugas turėtų kiekvieną kartą išsamiai susipažinti su Paslaugų teikimo sąlygomis, bilietų ar Paslaugų kaina, išsiaiškinti bilietų, kurie suteikia teisę pasinaudoti paslaugas teikiančio asmens paslaugomis, nustatytus apribojimus ir / ar kitus paslaugų teikimo kriterijus. Kilus neaiškumams, asmenys privalo teirautis Bendrovės papildomos informacijos.
8.2. Užsisakydami bilietus interneto svetainėje, asmenys privalo įsitikinti, kad ieško bilietų ir / ar teikia užsakymus naudodami tik vieną naršyklės langą. Jei asmenys ieško bilietų naudodami keletą naršyklės langų, jie gali netekti savo bilietų arba gali pasibaigti asmens prisijungimo prie interneto svetainės sesijos laikas. Dėl šios priežasties gali sutrikti bilietų užsakymo – įsigijimo procedūra. Asmenims, besinaudojantiems interneto svetaine draudžiama:
8.2.1. be rašytinio Bendrovės sutikimo naudoti bet kokius prietaisus, programas ar programinę įrangą, siekiant kopijuoti interneto svetainėje esantį turinį arba siekiant bet kokių kitokių neteisėtų veiksmų;
8.2.2. naudoti bet kokius prietaisus, programas ar programinę įrangą bilietų užsakymams apdoroti ar talpinti Bendrovės interneto svetainėje;
8.2.3. naudoti bet kokius prietaisus, programas ar programinę įrangą, kuri gali trukdyti tinkamam interneto svetainės veikimui;
8.2.4. atlikti bet kokius veiksmus kurie sudarytų neracionalią ar per didelę apkrovą interneto svetainei;
8.2.5. prisijungti, perkrauti ar „atnaujinti“ interneto svetainės puslapius ar teikti kitokius prašymus serveriams, dažniau nei vieną kartą per trijų sekundžių intervalą.
8.3. Asmenys naudojasi interneto svetaine savo rizika. Asmenys yra patys atsakingi dėl savo slaptažodžio ir / ar raktinio žodžio, jei toks yra, slaptumo. Bendrovė negarantuoja ir nėra atsakinga už tai, kad asmenims naudojantis interneto svetaine nekils jokių trukdžių ar problemų.
8.4. Visais atvejais gaudamas / kreipdamasis dėl / užsakydamas Paslaugas asmuo turi elgtis protingai sąžiningai ir apdairiai, pateikdamas Bendrovei tik teisingą informaciją ir išsiaiškindamas visas jam konkrečiu atveju svarbias aplinkybes bei sužinodamas visą jam reikalingą informaciją.

9. SKIRTINGOS PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS, KAI TUOS SKIRTUMUS TIESIOGIAI PATEISINA OBJEKTYVŪS KRITERIJAI
9.1. Bilietus įsigyti ir naudotis Bendrovės Paslaugomis gali visi asmenys, turintys teisines ir tam tikrais atvejais technines galimybes (internetas, telefonas ir pan.) sudaryti tokius sandorius, t. y. asmenys turintys visišką veiksnumą arba ribotą (nevisišką) veiksnumą, tačiau galintys sudaryti tokio pobūdžio sandorius.
9.2. Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovė platina bilietus suteikiančius teisę į kitų asmenų teikiamas paslaugas, tokių paslaugų teikimo sąlygas nustato ir Bendrovei pateikia tokie paslaugas teikiantys asmenys. Dėl šios priežasties Paslaugų teikimo sąlygos tam tikriems asmenims gali skirtis. Bendrovė nėra atsakinga ir neturi teisės nustatyti tokių paslaugų, kuriomis naudotis teisę suteikia Bendrovės platinami bilietai, teikimo sąlygų. Informaciją apie paslaugų, kuriomis asmenys gali naudotis įsigiję bilietus, teikimo sąlygas pateikiama platinimo taškuose, internetinėje svetainėje arba tiesiogiai kreipiantis į Bendrovę.
9.3. Paslaugų teikimo sąlygos taip pat gali skirtis ir dėl kitų aplinkybių (pvz. bilietų parduodamų skirtingoms asmenų grupėms (pensininkams, studentams ir pan.) kaina, bilietų kaina priklausoma nuo perkamų bilietų kiekio ar išankstinio įsigijimo, taip pat nuo šių priežasčių priklausantys papildomi mokesčiai ar jų dydis ir pan.), tačiau Bendrovė taikydama skirtingas Paslaugų teikimo sąlygas privalo nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.
9.4. Skirtingos Paslaugų teikimo sąlygas taip pat gali atsirasti esant šiose taisyklėse numatytoms aplinkybėms.

10. PAPILDOMAI MOKAMOS PASLAUGOS (PAPILDOMI MOKESČIAI UŽ PASLAUGAS)
10.1. Visi papildomi mokesčiai (paslaugos, rezervacijos, arenos ir kt.), kurie tenka vienam bilietui, taip pat ir jų dydžiai yra nurodomi Bendrovės prekybos taškuose, interneto svetainėje, kitoje Bendrovės viešai skelbiamoje informacijoje arba gali būti sužinomi tiesiogiai kreipiantis į Bendrovę.
10.2. Bendrovė taipogi turi teisę rinkti nustatyto dydžio vienkartinį mokestį už registraciją Bendrovės interneto tinklapyje. Registracijos mokesčio dydis nurodomas registruojantis interneto svetainėje arba tam tikrais atvejais asmuo informuojamas apie jo dydį betarpiškai (pvz., pildant registracijos rašytinę formą) ar pranešant kita Bendrovei priimtina forma.
10.3. Jei asmuo rezervuoja bilietus, tai bilietai gali būti apmokestinami rezervacijos mokesčiu. Jei Bendrovė sudaro galimybę gauti bilietus pristatymo būdu, bilietai gali būti apmokestinami pristatymo mokesčiu.
10.4. Bendrovė taipogi turi teisę teikti bet kokias kitas papildomai mokamas paslaugas ir rinkti kitus mokesčius už paslaugas, kurių teikimas yra apmokestinamas mokesčiais. Prieš gaudamas tokias paslaugas asmuo yra informuojamas apie atitinkamos paslaugos papildomą apmokestinimą ir/ar paslaugos suteikimui taikomą mokestį ir jo dydį.

11. NEMOKAMAI AR SU NUOLAIDA TEIKIAMOS PASLAUGAS
11.1. Bendrovė turi teisę nuspręsti teikti kai kurias Paslaugas su nuolaida ar nemokamai. Visa informacija apie Paslaugas, kurioms taikoma nuolaida, kurios teikiamos papildomai prie pagrindinių paslaugų ar nemokamai nurodoma prekybos taškuose, interneto svetainėje, tiesiogiai kreipiantis į Bendrovę arba paskelbiama kita Bendrovei priimtina forma.
11.2. Asmenys Bendrovės iniciatyva turi teisę nemokamai susipažinti su interneto svetainėje pateikiama informacija, taip pat gauti Bendrovės pateikiamą naudingą informaciją (reklamą, informacinius pranešimus ir pan.).

12. KITOS SVARBIOS SĄLYGOS
12.1. Bendrovė neteikia jokių garantijų savo teikiamoms Paslaugoms, išskyrus kai garantijos yra privalomos ir atitinkamų Paslaugų teikimui taikomos pagal galiojančių teisės aktų nuostatas. Tokiu atveju garantija teikiama minimalia leistina teisės aktuose nustatyta apimtimi, išskyrus atvejus, kai pati Bendrovė aiškiai nurodo, kad garantija atitinkamoms Paslaugoms yra teikiama kitokia (didesne nei minimalia leistina) apimtimi.
12.2. Bendrovė neatsako už interneto svetainėje ar prekybos taškuose pateikiamos informacijos išsamumą ir pilnumą. Bendrovė paprastai interneto svetainėje ir prekybos taškuose pateikia paslaugas teikiančių asmenų jai pateiktą informaciją. Išsamesnės ar papildomos informacijos ieškantys asmenys gali kreiptis tiesiogiai į Bendrovę, tačiau pastaroji platesnę informaciją, jei ji Bendrovei asmens kreipimosi metu nėra žinoma, pateiks tik susisiekusi su paslaugas teikiančiais asmenimis arba nukreips besikreipusius asmenis tiesiogiai bendrauti su paslaugas teikiančiais asmenimis.
12.3. Visi ginčai su Bendrove sprendžiami derybų būdu. Jei taikiomis derybomis nepavyksta išspręsti kilusių ginčų, jie, neatsižvelgiant į galimus galiojančių įstatymų nuostatų prieštaravimus, bus sprendžiami vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir tik Lietuvos Respublikos teismuose.
12.4. Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantis subjektas: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantis subjektas: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, www.vvtat.lt